IoT - Internet of Things

30.10.2022

IoT - Internet of Things

IoT - Internet of Things, Türkçe tercümesi nesnelerin interneti veya cihazların ya da şeylerin interneti olarak ifade edilmektedir. Türkçe dilinde tam karşılığı olmayan bu kavram, nesnelerin interneti olarak daha yaygın kullanılmaktadır. Aslında burada şey veya nesnelerden kasıt elektronik haberleşme yapabilen cihazlar kastedilmektedir. Şey kelimesinde ifade edilmek istenilen cihazların tanımımda da olduğu gibi, kablosuz (WiFi), kablolu (Ethernet) veya en az bir mobil uydu cihazları (GPRS 4G, 5G) gibi internette iletişim kurabilme yeteneği olan, herhangi bir cihaz (device) ile iletişime geçebilen elektronik cihazların bulunduğu özel bir ağ sistemleridir.

Fiziksel nesnelerin (eşyaların, elektronik cihazların) birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu özel bir (private) iletişim ağıdır. Elektronik bir bileşeni olmayan nesnelere de algılayıcılar ve iletişim modülleri (WiFi, Bluetooth vs.) eklenmesi ile, IoT cihazı haline dönüştürülebilmesi mümkündür.

Bu web sitesi Webilizyon website yönetim paketi ile yapılmıştır. Versiyon - 1.0.5