Z kuşağı ile çatışma yaşamadan iletişim kurmak.

30.05.2021

Z kuşağı ile çatışma yaşamadan iletişim kurmak.

Dünya literatüründe 2000 yılı ve sonrası doğan nesili temsil eden kuşaktır diyebiliriz. Gününüz de ise yeni iş hayatına başlayan bir kuşaktır. Z kuşağının bulunduğu çağın teknoloji ve iletişim (internet, cep telefonu, bilgisayar) dünyasında olması sebebi ile eski kuşaklara nazaran bir bilgiye ulaşması an meselesidir. Dinamik mobil bir hayatları vardır. Gezmek eğlenmek sosyal olmak onlar için çok önemlidir. Dolayısı ile bir konu hakkında fikir edinmeleri internette birkaç araştırma yapmaları ile öğrenmeleri an meselesidir. Bu neden ile hem bulundukları coğrafya hem de küresel (global) dünya genelinde yaşıtlarının durumları hakkında hızlıca bilgi sahibi olabiliyorlar. Diğer nüfus patlaması , X kuşağı ve Y kuşağına göre çok da tecrübe yani bilgi birikimi için zaman harcamalarına ihtiyaç olmadıkları bir gerçektir. Çünkü çok çabuk öğrenme imkanlarının olması ile özgüvenlerinin de çabuk gelişmesi (küçük yaşlarda, deneyim için zaman harcamalarına gerek yok) ve yüksek olması genel özellikleri arasındadır. Bu kuşak sosyalleşmeleri yüksek olması sebebi ile yani “network” veya “internet” kuşağı olarak da adlandırılmaktadır. Özgürlük, özgür olmak bir çok alanda onların için vaz geçilmez bir kriterdir. Uzaktan da ilişki kurabildikleri için yalnız yaşayabileceklerini savunurlar ve aynı anda birden fazla iş ile uğraşabilme yetenek/becerilerinin gelişmiş olduklarına inanırlar. Bu özelliklerini de iş hayatlarında göstermektedirler.

Çalışma yaşamında Z kuşağının en büyük beklentisi “bağımsız çalışma” dır diyebiliriz. X kuşağı daha hiyerarşik bir çalışma kültür geleneğinden geldiğinden Z kuşağı ile çalışma ortamlarında en çok çatışma yaşayacağı kuşaktır. Y kuşağı ise kısmen Z kuşağı ile aynı kültür sosyal ekonomik ve teknolojik çağın ortak paydasında buluştuğunda bir biri ile daha az çatışma yaşadığı bir kuşaktır. Bunun nedeni ise Z kuşağı ile keşişim noktaları olmaları ve genellik ile Y kuşağının son varisleri ile nerede ise aynı özelliklere sahiptiler, aslında aynı döneme denk gelmeleri ile özetleyebiliriz.

Z kuşağı kimdir, hangi yaşlar oluşturuyor (Z kuşağı özellikleri ve yaş  aralığı)?

Z kuşağı beklenti ve isteklerini çok net bir şekilde dile getirebilir. Memnun kalmadığı durumlarda şikayetini ilgili makamlara, birimlere bir hiyerarşi ve kural tanımaksızın direkt iletebilir. Özgüven patlamasının üst safhada olduğu bir kuşaktan bahsediyoruz. Gelecek ile ilgili planları olmadığı için beklentileri de yoktur diğer kuşaklardaki gibi bir endişe baskısına sahip değildirler. Onlar için beklentiler sadece bulundukları an için geçerlidir. Bu sebepten eyvallahları hiçbir konuda yoktur. Çok çabuk bir işe girip çıkabilirler. Hatta yeni girdikleri bir işe, ortamı soluduklarında gerek işin tanımı veya şirketin organizasyon yapısında havanın onlara uymadığını anladıkları anda, çalışmaya başlayalı birkaç gün bile olsa hemen karar verip işten çıkabilirler. Kendileri için çok hızlı kararlar alabilirler. Bu durum özellik ile X kuşağı ve bazı Y kuşağı için hayret edici ve adeta saygısız kanaatkar olmayan bir davranış olarak sürekli eleştirilir. Z kuşağının şirket/firma (örgüt) ile bir bağlılıkları yoktur diyebiliriz. Köle gibi çalışmak monoton bir iş ile uğraşmak onlara göre değildir. Sürekli değişen dünyayı takip etmeleri (teknoloji, gündem, moda vs.) belki de onların özelliklerinin bir yansımasıdır. Sürekli eğlenceli bir yaşam beklentileri vardır, bu beklentiyi iş hayatında da sürdürebilecekleri ortamlar onların en çok mutlu olacakları organizasyonlardır.

 Şirket içi kıyafet gibi kuralların olduğu ortamlarda onlara göre değildir. Özgürlüklerindeki  bu hür felsefeyi yaşam tarzları ile çalışma hayatına da yansıtırlar. Bu yaşam biçimleri onlara yeni öneriler ve fikirler açısından üretkenlik katmaktadır. Yeni dünya düzeninde (dijitalleşme) hızla yaygınlaşmakta olan girişimci ruhuna sahiptirler. Kendi işlerini çok rahat kurabilirler. Bir çok soruna farklı bakış açıları getirebilme yetkinliklerine sahip yaratıcı bir nesildir. Nüfus patlaması kuşağındaki gibi geçim, yani ekonomik bir sıkıntı öncelikleri olmadıklarından köle gibi (işçi) çalışma tamamen fıtratlarına ters bir durumdur. İş hayatlarında devamlılık beklentilerini karşılayan mutlu oldukları ortamlar tercihleri olacaktır. Normatif bir bağlıkları nerede ise yok diyebiliriz. Menfaatleri ve mutlu oldukları şeyler birinci öncelikleridir. Tarihsel geçmiş olayların onlar için çokta bağlayıcı bir etkisi yoktur. Yenilikçi ve lüks bir yaşam beklentileri genel olarak barındıran bir kuşaktır. Egoları yüksek olduklarından ünlü olmak ve beğenilmek marka ve kalite onlar için önemlidir. Ekonomik anlamda kazanç önemli fakat tutumluluk nerede ise yok denecek kadar azdır. Hızlı tüketen bir kuşak olmaları ile ekonomik beklentileri de sürekli artmaktadır. Yeni iş fırsatları ve daha kazançlı iş değişimleri bu neden ile çok kolaydır. Eğer bir Z kuşağı ile maksimum performans da fayda ile çalışmak istiyor iseniz onları özgür bırakın, onlara eğlenceli bir çalışma ortamı sağlamanız çatışmaların nerede ise yaşanmayacağı iş hayatını elde etmenizi sağlayacaktır diyebilirim.

Yaşamak özgürlük ise, hiçbir şeye bağlılığımız olmadan öğürüz işte…  

Z kuşağı ile çatışma yaşamadan iletişim kurmanın özetidir.

Bu web sitesi Webilizyon website yönetim paketi ile yapılmıştır. Versiyon - 1.0.5